ประวัติความเป็นมา
                ร้านฮกเฮงพาณิชย์ ได้เริ่มจดทะเบียนการค้าเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่งแต่เดิมเคยใช้ชื่อ ร้านฮกเฮงจั่น 
  มาก่อน โดยเปิดดำเนินการราว ปี พ.ศ. 2510 โดยเริ่มแรกทางร้านได้มีกลุ่มเป้าหมายแรก คือ กลุ่มแม่ค้า พ่อค้า ที่ขาย
  ของ ตามตลาดสด และต่อมาธุรกิจของทางร้านได้เริ่มเติบโต และ มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ทางร้านได้ขยาย
  กลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มลูกค้าตามชายหาด ชายทะเล กลุ่มลูกค้าโรงแรม รีสอร์ท และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้ร่มเพื่อ
  การโฆษณาสินค้าของตน โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกโลโก้ หรือแบบในการพิมพ์ได้ตามที่ต้องการ

  จากประสบการณ์กว่า 40 ปี ทางร้านฮกเฮงพาณิชย์ มีการดำเนินกิจการที่เติบโตมาตลอด จึงทำให้ลูกค้าให้ความไว้
  วางใจทางร้าน ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าได้เป็นอย่างดีเสมอมา


                                         

ร้านฮกเฮงพาณิชย์ ( ฮก เฮง จั่น )

   เลขที่ 8 ถนนเจริญเมือง แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  ติดต่อ

                สำนักงานใหญ่ 02-6136793 , 02-2143547

  คุณ ธีระสิทธิ์ ลวณะคุปต์ 081-9969321 ( Sale Manager )

  คุณ ธนากร ลวณะคุปต์ 086-6651382 ( Sale Executive )


      แผนที่